Arbejdsområder:

Listen viser et udsnit af de opgaver vi har udført.

Kystsikring
Opmåling af klitter, strand og i havet i forbindelse med kystsikring ved den
jyske vestkyst.

Havvindmølle projekt
Ansvar for placering af 48 havvindmøller i Øresund.
Se flere billeder her

Odderbanen
Ansvar for alt opmåling og afsætning af spor og fikspunksnet.
Se flere billeder her

Randers Regnskov, ny domen
Kontrol af netmåling samt afsætning af støbeforme, mure og indre anlæg.
As-build måling af udført arbejde samt KS og dokumentation.

Naturgenopretnings projekt
Opmåling af bundforløb. Opmålingen blev foretaget fra vores egen opmålings-
båd, i områder med minimal vanddybde anvendte vi vores specialbyggede
opmålingsfartøj. Desuden opmåling af diger og terræn med RTK GPS for
mængdeberegning til jorddisponering.

Udvidelsen af landevej
Netmåling og afsætning af vejforløb og kloakering m.v. Desuden opmåling og
mængdeberegning samt dokumentation og KS. Projektforløb ca. 18 måneder.


Paspunktsmåling for Banestyrelsen
Paspunktsmåling og måling af wingpoints med RTK GPS på strækninger på
Sjælland og i Jylland.

Sporopmåling
Vi har foretaget opmålinger med vores computerstyrede skinneopmålings-
system (Gedo) i forbindelse med sporfornyelse og nyanlæg i hele hoved-
stadsregionen. Projektforløb ca. 12 måneder.
Krab målinger med model 84.09

Opmåling af havne, sejlrender og klappladser
Foretaget opmåling af havne på Sjælland og i Jylland, samt flere havne i
Sverige. Ekkolodsmåling for mængdeberegning og som kontrol og
dokumentation for udførte uddybningsarbejder.
Opmåling af sejlrender for at fastslå ændrede dybdeforhold.
Opmåling af klappladser

Copyright © 2012 by Jysk Landmåling ApS • All Rights reserved • email: kj@jlm.as
• Forside
• Personerne
• Udstyr
• Udlejning
• Arbejdsområde
• Reklame
• Kontakt
• Links
• Jobs

Jysk Landmåling ApS
Dronningborg Boulevard 43
DK-8930 Randers NØ

Tlf. +45 2124 2215
Mail: kj@jlm.as

www.jlm.as
WYSIWYG Web Builder